PUBEN

Välkommen till Puben i Segerstabyns Magasin
- sista fredagen varje månad -

24/11 Magasinet kl.19.00 - 21.00
Alla medlemmar är varmt välkomna!

Stöd din hembygdsförening!

Vi upprepar oss gärna, stöd oss genom att sätta in 150 kr. per hushåll på bg 279-5235.

På det sättet hjälper du till att göra Segerstad till en skön plats att leva och bo på, en plats att återvända till.
Allt gott önskas du från oss i styrelsen.