Tranan

Vi erbjuder barnomsorg för barn i åldrarna 1-6 år.

Centrum i vår tillvaro är Segerstabyns gamla skola, men du hittar oss ofta ute.
Segerstabyns skola är på samma gång hemlik och anpassad för barns lek och arbete.

 

Vi följer Kommunens regler och krav gällande förskolornas öppettider.
trananDu kan läsa mer om det på www.karlstad.se

Vi bedriver vår verksamhet som enskild förskola i formen
av ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna går samman i en förening och väljer vilka de vill anställa för att ta hand om deras barn.

I vår arbetsgrupp ingår både förskolelärare och barnskötare.
Genom sitt medlemskap i föreningen har föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten, men behöver inte göra några arbetsinsatser.

Vi satsar mycket på att låta barnen vara utomhus.
Skogen och den fina naturen runt omkring inbjuder till spännande och lärorika utflykter.
I sol, regn, rusk och värme är vi ute och leker både på förmiddagen och eftermiddagen.
En dag i veckan gör vi en skogsutflykt där de stora barnen tar med lunchen i ryggsäcken och blir borta flera timmar.
De små barnen gör en förmiddagsutflykt.
Barnen leker och gör ständigt nya upptäkter i det fria.
De får upplevelser för alla sinnen, får träna sin motorik
och får kunskaper om naturen.

Barnen lär sig att ha roligt tillsammans i naturen och vara aktsamma om allt som lever.
De blir vänner med stubbar, kottar, myror och maskar. Barnen lär känna naturen och blir trygga att vistas där.
I vår verksamhet har vi plats för 15-20 barn. Den lilla gruppen gör det möjligt att se varje barns behov och förmågor.
Ibland gör hela gruppen aktiviteter tillsammans och ibland delas gruppen isär i små grupper
Vi vill bidra till att barnens inneboende kreativitet får utvecklas. Vi sjunger, pysslar, sköter djuren...
Och så leker vi - mycket! De lite äldre barnen försöker vi förbereda för skolan - på ett lekfullt sätt.
Vi lagar vår egen mat.